paviskinti

paviskinti
pavìskinti tr. 1. NdŽ žr. pavizginti 1. 2. SD1133, SD202,277, Sut, NdŽ, pajudinti, pakrutinti: Nepaviskinamas, nepakrutinamas SD195. Paviskinami daiktai SD328. Dar vienąkart paviskinsiu ne tiktai žemę, bet ir dangų Ch1PvŽ 12,26. Kaip ne nendre siūbuojančia, bet drūta ir nepaviskinama visada kas galės būt geruose darbuose? SPI49. | prk.: Tegul nedžiaugias iš mane visokias persekiotojas manas…, kad išvystų mane paviskintą PK47. O eš mano žmonims Izrael vietą paskirsiu ir anus čiepysiu, idant anys tinai gyventų ir daugesnia nebus paviskinami BB1Krn18,9. Tai… yra gruntas stipras, kurio gundymai šėtono nepaviskina SE189. Laikotės vieroje nutvirtinti ir pastiprinti, o ne paviskinti nuog nusitikėjimo Evangelijos BtPvKol1,23. Ta muzika turėjo savyje ką meliodijišką ir jausmiai širdį paviskinančią Bs.
nepavìskintai adv.; Sut: Tikėkimėg, broliai mieliausieji, stipriai ir nepaviskintai (orig. nepaviskintaiai), jog V. Christus iž tiesos ižg numirusių kėlės DP405. | refl. SPI6, Sut, : Nes galybės dangaus pasiviski[n]s, ir tad išvys sūnų žmogaus DP12. Ir žvaizdės puldinės iš dangaus, ir galybės dangų̃ pasiviskins A.Baran. Dovydas nes kalba apie jį: regėjau Viešpatį, visados akyse mano ans, nes yra po dešinei (rankai) mano, idand kada nepasiviskinčia Ch1ApD2,25.
\ viskinti; įviskinti; išviskinti; paviskinti; suviskinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išviskinti — išvìskinti tr. BŽ72,480 išjudinti. | refl.: Jūra išsisiūbavo, išsivìskino BŽ480. viskinti; įviskinti; išviskinti; paviskinti; suviskinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paviskinimas — pavìskinimas sm. (1); Sut → paviskinti 2: O šitai paviskinimas didis stojos mariose teip, kad eldija vilniomis uždengės, o anas (Jėzus) miegojo SPI 262. | prk.: Pagimdė be sopulio ir paviskinimo mergiško ištisumo apvalumo DP440. Dabodamies, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suviskinti — suvìskinti 1. BŽ49, NdŽ žr. suvizginti 1. 2. tr. NdŽ sumirginti. viskinti; įviskinti; išviskinti; paviskinti; suviskinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įviskinti — įvìskinti tr. OGLII406; Sut sujudinti: Pons, kad marias įviskina, vilnys bėginėja KN30. | prk. LL301: Yra daiktų labai daug, kurie mus ant dažnų ir tankių maldų judint ir įviskint gal DP220. viskinti; įviskinti; išviskinti; paviskinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”